Culture fit employer branding

Employer branding culture fit

Geen organisatie ontkomt er meer aan > arbeidsmarktcommunicatie en wervingsstrategieën. De wijze waarop een organisatie zich als werkgever positioneert heeft veel invloed op het talent dat het weet aan te trekken. Veel professionele organisaties starten dan ook met actieve employer branding in hun scale up fase. De grote vraag is of employer branding werkt in combinatie met een ‘culture fit’.

Bij de employer branding gaat men uit van een aantal pijlers om op de juiste manier talent aan te trekken. Het klinkt logisch om te werven op basis van een zogenoemde ‘culture fit’ echter blijkt dit vaak lastig.

In de culture fit praktijk

In de praktijk blijkt het voor veel start- en scale-ups bijzonder lastig om de bedrijfscultuur te definiëren. Deze organisaties zijn vaak door turbulente periodes van groei en onzekerheid in een bepaald werkstramien terecht gekomen waaraan ze bepaalde overtuigingen ontlenen.

Uit de meta-gegevens blijkt…

Volgens Joeri Hofmans (Professor aan de universiteit van Brussel) en Timothy A. Judge (Directeur aan de Ohio State University) (2019) werkt werving op basis van cultuur weldegelijk. Zij concluderen dat er een boel misvattingen zijn over het belang van diversiteit voor innovatie en groei. Uit meta-analyses blijkt dat mensen van wie de waarden beter aansluiten bij die van hun organisatie, meer betrokken zijn bij de organisatie, meer tevreden zijn met hun baan en minder geneigd zijn om te vertrekken. Een beoordeling van de geschiktheid van de cultuur moet gericht zijn op hoe goed de waarden van de persoon aansluiten bij die van de organisatie, in plaats van hoe goed hun persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, leeftijd en seksuele geaardheid, aansluiten bij het huidige personeelsbestand.

Het is daarom goed om in de employer branding, culturele normen en waarden te vatten, te publiceren en te verspreiden. Dit heeft niet alleen invloed op het wervingsproces en op externen maar ook intern biedt dit morele sturing.

Hoe wij hier mee omgaan?

Bij Blue Wire Media produceren we content voor de employer branding van bedrijven in de vorm van video’s en foto’s. Vaak zien we hier dat bedrijven worstelen met een vertaling naar relevant beeldmateriaal omdat het definiëren van hun cultuur lastig blijkt. Daarom gaan we graag voorafgaand aan een productie met onze opdrachtgever in gesprek.

Categories:

× Hoe kunnen we u helpen? Available from 06:00 to 21:00