STANDAARDEN

KWALITEIT

Alle medewerkers van Blue Wire Media zijn gecertificeerd met bijvoorbeeld een mbo-opleiding AV specialisme of een bachelor in Creative Business

PLEZIER

Een videoproductie moet volgens Blue Wire Media vooral leuk zijn. Filmen en acteren is al enerverend maar om uiteindelijk je eigen productie op het scherm te zien is opwindend

SNELHEID

Bij een productie is het wel zo fijn als er gas wordt gegeven. Daarom zetten wij ons altijd in voor snelle oplevering van scripts en producties

STORYTELLING

Storytelling is wat een video kracht geeft. Blue Wire Media gelooft in de kracht van verhalen en zet altijd storytelling in om een boodschap krachtig over te brengen

BEREIK

Bereik is belangrijk bij de doelstellingen van je video. Wij zorgen er samen met jou voor dat de doelgroep op de juiste schaal en met de juiste intensiteit bereikt wordt

Onze cultuur

Vrijheid

Binnen de organisatie gelden er voor medewerkers tal van vrijheden

Zo kiest een medewerker bijvoorbeeld zijn/haar eigen werktijden. Maar daarnaast staat het medewerkers altijd vrij om zelf interne projecten op te richten om het bedrijfsproces en/of het bedrijfsresultaat te verbeteren. Deze waarde sluit aan op de waarden innovatie en testen. Er is binnen Blue Wire Media altijd ruimte om ideeën uit te werken maar ook om meningen te delen over processen en beslissingen.

Innovatie

Wij denken continu na over nieuwe creatieve
oplossingen en aanpassingen

Aansluitend op de vrijheid binnen de bedrijfscultuur van Blue Wire Media speelt innovatie een grote rol. Er wordt altijd rekening gehouden met nieuwe mogelijkheden. En binnen Blue Wire geldt dat ieder idee gedeeld moet worden om daadwerkelijk tot iets nieuws te kunnen komen.

Testen

Binnen de organisatie kunnen medewerkers veel uitproberen en testen

Dit zelfs zo’n belangrijke tussen de Blue Wire standaarden dat hier zelfs kleine budgetten voor worden begroot zodat iedere medewerker projectmatig iets kan testen wat hij/zij bedacht heeft. Voor het testen worden wel bepaalde richtlijnen vastgelegd die medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun tests.

Klantgericht

Blue Wire Media is tot op het bot klantgericht

De is een bijna schizofrene tweede persoonlijkheid van het bedrijf. Medewerkers trachten te bewegen, voelen, horen, zien, ruiken en proeven zoals de doelgroep dat ook doet. Customer Journey, User Experience en Buyer Persona’s worden iedere maand bijgeslepen met de nieuwste inzichten. Ook neemt de doelgroepinformatie een prominente rol in bij onze onboarding.

Kennis

Kennis is het belangrijkste onderdeel
binnen de
 
waardepropositie
van Blue Wire Media

De organisatie is dan ook net zo geobsedeerd door kennis als door de doelgroep. Blue Wire organiseert veel interne kennissessies en cultiveert interesse altijd met opleidingstrajecten, cursussen, blogs en artikelen. Iedere week moeten alle medewerkers een korte presentatie geven over een belangrijk kennisinzicht. Geen onbelangrijke tussen de Blue Wire standaarden.

Snelheid

Blue Wire Media werkt als organisatie snel en efficiënt

Er is geen tijd om te lang stil te staan bij dingen die onzeker zijn. Als we ergens het antwoord niet direct op weten dan komen we er liever achter door een mislukte test dan door vijf minuten langer te vergaderen. Ook in de klantgerichtheid is snelheid het allerbelangrijkste. Een klant moet het gevoel krijgen dat Blue Wire Media zich continu inspant en dat alles razendsnel wordt uitgevoerd.

Eenvoudig

Blue Wire Media houdt de organisatie graag zo plat en simpel mogelijk

Complexe structuren of bureaucratie leveren alleen maar vertraging en onduidelijkheid op. Daarom is eenvoud van levensbelang voor Blue Wire Media. Hoe minder procesmanagement er nodig is hoe beter. Dit lijkt in te gaan tegen innovatie en het testen van nieuwe dingen. Toch is dit een meewegend criterium binnen deze Blue Wire standaarden. Iets innoveert pas we de eenvoud aan kunnen worden.

Creatief

Creativiteit is de grootste waarde bij Blue Wire Media

Dit is een van de Blue Wire Standaarden die aansluit op innovatie, testen en vooral vrijheid. Divergente vormen van denken zoals bijvoorbeeld design thinking zijn van levensbelang. De gehele organisatie zorgt ervoor dat creativiteit gecultiveerd wordt. Er bestaat niet zoiets als een slecht idee en hoewel misschien niet alles uitgevoerd kan worden kan het wel weer nieuwe ideeën opleveren. Ook de werkomgeving wordt geheel afgestemd op creativiteit en vrijdenken. Paradigma’s mogen overboord ambiguïteit is goud waard.

Fouten maken

Fouten maken is bij Blue Wire Media van groot  belang

Binnen organisaties worden altijd fouten gemaakt en hoewel dit doorgaans slechts correctie oplevert, is het bij Blue Wire van groot belang. Fouten leveren de meest waardevolle kennisinzichten op omdat ze risico’s indiceren voor succes zowel bij klanten als bij onszelf. Fouten vastleggen voor de organisatie zou bureaucratische vertragend rompslomp opleveren. Daarom moeten medewerkers hun eigen fouten vooral goed inprenten in hun eigen geheugen. Zodat ze de rest van hun leven zichzelf en anderen kunnen behoeden. De beste manier om dat te doen is door een presentatie te geven over je fout. Iedere week worden alle fouten gepresenteerd en aan het einde van de maand en het kwartaal worden de grootste fouten nog eens aangehaald.

×